Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie

Przewodniczący: Paweł Starczyk

Z-ca Przewodniczącego: Izabela Płomińska

Skarbnik: Małgorzata Dziuba

Sekretarz: Wiesława Bugajczyk

Członkowie: Katarzyna Iwanejko

Małgorzata Mężyk-Gęsiarz

Katarzyna Prewencka