Samorząd Uczniowski  Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie

w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca: Maja Szuberska

Z-ca Przewodniczącej: Natalia Kaczorowska

Sekretarz: Wiktoria Januszewska, Adrian Tomicki

Opiekunowie: Cezary Gliwa, Marta Papis, Sławomir Skonieczka, Marek Ejsmont