Rada Rodziców

Paweł Starczyk - Przewodniczący
Izabela Płomińska - Wiceprzewodnicząca
Erwina Sidorkiewicz - Sekretarz
Natalia Lesiak - Skarbnik