Samorząd

Wiktoria Stępiń - Przewodnicząca

Roksana Wiśniewska - Zastępca Przewodniczącej

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

Aleksandra Biszewska

Joanna Stachowska

Anna Zaskórska

Cezary Gliwa